Thông Tin - Thông Báo

img

Gala IT lần 2 - 17/10/2020

Kim Huong | Wednesday, 14/10/2020 | 09:21

Vào lúc 7h45 ngày 17/10/2020, tại Giảng đường 1, Bộ môn Công nghệ Thông tin tổ chức buổi Gala IT lần 2 nhằm mục đích gặp gỡ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập,...giữa tất cả sinh viên ngành CNTT của các khóa, đặc biệt các sinh viên năm nhất với thầy, cô trong bộ môn CNTT.