Tin từ Khoa

img

Chúc mừng Tân Tiến Sĩ Lương Thái Ngọc - Bộ môn Công nghệ Thông tin

Kim Huong | Saturday, 03/10/2020 | 12:39

Ngày 02-10-2020, tại Hội trường số 04, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, NCS. Lương Thái Ngọc đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, chuyên ngành Khoa học máy tính với tên đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao an ninh trên mạng Manet.
Chúc mừng Bộ môn Công nghệ thông tin và Thầy Lương Thái Ngọc.