Thông Tin - Thông Báo

img
Kim Huong | Wednesday, 14/10/2020 | 09:21
Vào lúc 7h45 ngày 17/10/2020, tại Giảng đường 1, Bộ môn Công nghệ Thông tin tổ chức buổi Gala IT lần 2

img
Kim Huong | Sunday, 24/05/2020 | 15:51
GOOGLE DÙNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO BẢO VỆ CÁ VOI

img
Kim Huong | Wednesday, 08/04/2020 | 10:35
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2020 của Trường Đại học Vinh tại Trường Đại học Đồng Tháp

img
Kim Huong | Wednesday, 08/04/2020 | 10:33
DỊCH VIRUS CORONA 9/2: NHÀ KHOA HỌC VIỆT CHẾ TẠO KIT THỬ CORONA CHO KẾT QUẢ SAU 70 PHÚT