Bộ môn

Bộ môn Quản lý đất đai

Kim Huong | Tuesday, 14/04/2020 | 17:21

Bộ môn Quản lý đất đai được ra đời từ năm 2006, với nhiệm vụ chính là quản lý về mặt chuyên môn đối với chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai của trường Đại học Đồng Tháp. Giai đoạn từ 2006 đến 2012, Bộ môn Quản lý đất đai trực thuộc Khoa Địa lý. Năm 2013, theo Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp về tổ chức cơ cấu bộ máy trong nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2012 – 2017, Bộ môn Quản lý Đất đai được chuyển về Khoa Tài nguyên và Môi trường. Đây là một sự kiện quan trọng, mang tính bước ngoặt, đánh dấu sự phát triển lớn mạnh trong đào tạo và nghiên cứu của ngành Quản lý đất đai nói riêng và lĩnh vực Tài nguyên Môi trường nói chung ở Trường Đại học Đồng Tháp.

Chức năng chính của Bộ môn là tham gia quản lý và phân công giảng dạy các môn học trong chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai trình độ đại học. Đồng thời, để nâng cao năng lực nghiên cứu và giảng dạy của giảng viên, Bộ môn tham gia quản lý và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng; sinh hoạt học thuật Bộ môn và hợp tác với các đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường ở trong và ngoài tỉnh.

Về nhân sự, hiện tại Bộ môn Quản lý Đất đai có tổng cộng 08 viên chức, giảng viên. Về trình độ, Bộ môn hiện có 03 nghiên cứu sinh (trong đó có 01 nghiên cứu sinh ở Đức), 04 thạc sĩ (trong đó có 01 giảng viên tốt nghiệp thạc sĩ ở Na Uy, chương trình Mekong 1000), 01 đang học Cao học, 01 Cử nhân phụ trách Phòng Thiết bị thực hành đo đạc và Khoa học đất. Cụ thể:

Về cơ sở vật chất của Bộ môn để phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học bao gồm: các thiết bị dùng trong trắc địa (máy toàn đạc điện tử, máy thủy bình số và thủy bình điện tử, máy kinh vĩ điện tử, máy GPS dùng ăng-ten rời để đo tĩnh, máy GPS cầm tay,...), các thiết bị phục vụ thí nghiệm về Khoa học đất (tủ sấy mẫu, cân điện tử, khoan lấy mẫu đất, ring,...), kính lập thể dùng để điều vẽ ảnh lập thể. Ngoài ra, nhà trường còn hỗ trợ Bộ môn các phòng thực hành máy tính ở dãy A9 có cài đặt các phần mềm phục vụ giảng dạy các môn học chuyên ngành như: Microstation, AutoCAD, ViLIS, ArcGIS, MapInfo,...

Ảnh thực địa tại đỉnh LangBiang, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Ảnh thực địa tại đỉnh LangBiang, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

 

Ảnh tham quan Xí nghiệp bản đồ Bộ Quốc Phòng tại  TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Ảnh tham quan Xí nghiệp bản đồ Bộ Quốc Phòng tại  TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

 

Ảnh thực hành đo GPS đo trạm

Ảnh thực hành đo GPS đo trạm.

 

Ảnh thực địa tại Mũi Cà Mau

Ảnh thực địa tại Mũi Cà Mau.

 

Ảnh trao bằng tốt nghiệp đại học Qủan lý đất đai hệ chính quy

Ảnh trao bằng tốt nghiệp đại học Qủan lý đất đai hệ chính quy.

 

Ảnh trao bằng tốt nghiệp đại học Qủan lý đất đai hệ chính quy.

Ảnh trao bằng tốt nghiệp đại học Qủan lý đất đai hệ chính quy.

 

Ảnh trao bằng tốt nghiệp đại học Quản lý đất đai hệ chính quy

Ảnh trao bằng tốt nghiệp đại học Quản lý đất đai hệ chính quy.