Bộ môn

Bộ môn Nuôi trồng thủy sản - Nông học

Kim Huong | Tuesday, 29/09/2020 | 16:31

Bộ môn Nuôi trồng Thủy sản được thành lập từ tháng 3 năm 2009, trực thuộc Khoa Sinh học. Đến tháng 7 năm 2013, Bộ môn được chuyển về dưới sự quản lý của Khoa Tài nguyên và Môi trường.  

Chức năng chính của Bộ môn là tham gia quản lý và phân công giảng dạy các môn học trong chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng Thủy sản, trình độ đại học đang được đào tạo tại Trường Đại học Đồng Tháp. Đồng thời, để nâng cao năng lực nghiên cứu và giảng dạy của giảng viên, Bộ môn tham gia quản lý và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng; sinh hoạt học thuật Bộ môn và hợp tác với các cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp, các viện trung tâm nghiên cứu về nuôi trồng thủy sản, các cửa hàng kinh doanh thức ăn thuốc thú y thủy sản, các công ty sản xuất và kinh doanh về thủy sản.

Về nhân sự, hiện tại Bộ môn Nuôi trồng Thủy sản có tổng cộng 07 viên chức, giảng viên. Về trình độ, Bộ môn hiện có 03 nghiên cứu sinh, 04 thạc sĩ (trong đó có 01 chuyên viên chính, 01 thạc sĩ đã chuyển về Trung tâm Phân tích nhưng vẫn giảng dạy và sinh hoạt ở Bộ môn). Cụ thể:

Về cơ sở vật chất của Bộ môn để phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học đang từng bước được trang bị, bao gồm: bể để nghiên cứu và thực hành, đồng thời liên kết với các cơ sở nuôi trồng thủy sản trong và ngoài tỉnh để hợp tác nghiên cứu và đào tạo.

Bộ môn gồm có 2 chuyên ngành đào tạo: Nuôi trồng thủy sản và Nông học

GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH NÔNG HỌC

Ngành nông học trực thuộc Bộ môn Nuôi trồng Thủy sản và Nông học, thuộc khoa Khoa Kỹ thuật – Công nghệ của trường Đại học Đồng Tháp. Ngành nông học mang đến các bạn đa dạng về kiến thức của nông nghiệp về lĩnh vực thủy sản, chăn nuôi, trồng trọt và bảo vệ thực vật là những môn học chuyên ngành và ngoài ra còn được bồi dưỡng các kỹ năng mềm được trao dồi qua từng tiết học, môn học. Phương thức học sinh động, có nhiều tiết học thực hành, thực địa giúp sinh viên va chạm với thực tế chăn nuôi, sản xuất và trồng trọt.

Đến với Nông học là đến với tương lai xanh, cuộc sống xanh.

Kiến thức chuẩn đầu ra ngành Nông học

1.1. Có những kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng và pháp luật;

1.2. Kiến thức cơ bản về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong công việc liên quan đến trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; tiếp tục học tập; tự học, tự bồi dưỡng và có khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

1.3. Nắm vững kiến thức cơ sở ngành: Di truyền, sinh lý – hóa sinh, giống cây trồng, khoa học đất và phân bón, bảo vệ thực vật, kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, vật nuôi… để đảm bảo học các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu và tiếp thu các công nghệ mới;

1.4. Nắm vững kiến thức ngành phù hợp với yêu cầu thị trường lao động trong lĩnh vực nông nghiệp: kiến thức cơ bản và biện pháp kỹ thuật sản xuất cây trồng, chăn nuôi, kiến thức về sản xuất nông nghiệp bền vững và quản lý chuỗi sản phẩm nông nghiệp;

1.5. Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành các hoạt động nông nghiệp;

1.6. Có trình độ cơ bản về tin học và sử dụng được một số phần mềm chuyên ngành;

1.7. Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong đọc, dịch, tham khảo và tìm kiếm các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.